Hỏi đáp bất động sản

Thủ tục đăng ký đối với diện tích đất tăng thêm

Đất ở nhà tôi đã mua hơn 20 năm, từ khi mua không xây dựng mới, chỉ sửa chữa bên trong, không thay đổi so với lúc mua. Hiện tại, mẹ tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng sang cho tôi. Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì diện tích thực tế...
Hỗ trợ khách hàng